شرکت آبیار ماد اکسین سازنده سامانه های نوین گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام

شرکت آبیار ماد اکسین با تکیه بر توان متخصصین داخلی و تکنولوژی های روز دنیا توانسته به عنوان اولین و تنها تولید کننده سامانه های نوین گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام سامانه های خود را در کشور نصب و راه اندازی نماید. این سامانه ها با توجه شرایط فیزیکی وشیمیایی و بیولوژیکی آب طراحی و عرضه می گردد.

 

  


تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری