دستگاه های شستشو و نظافتی
شستشو و کارواش /  دستگاه های شستشو و نظافتی دستگاه های شستشو و نظافتی
شستشوی فشار قوی با آب گرم

شستشو فشار قوی آب گرم / سرد
جاروبرقی آب و خاک 25I,25IT,35I اسپیتک

ساخت ASPITECH ایتالیا در ظرفیت های 25 و 35 لیتری