دستگاه های شستشو و نظافتی
شستشو و کارواش /  دستگاه های شستشو و نظافتی دستگاه های شستشو و نظافتی
قطعه شور PC 101 پرزان صنعت

دستگاه قطعه شور تک پمپ پرزان صنعت مدل PC 101
جاروبرقی آب و خاک 25I,25IT,35I اسپیتک

ساخت ASPITECH ایتالیا در ظرفیت های 25 و 35 لیتری