اتاق رنگ و خشک کن موضعی
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک اتاق رنگ و خشک کن موضعی
دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند بدنه خودرو

دستگاه ترمیم نقطه ای هوشمند خودرو ساخت telwin ایتالیا
اتاق رنگ اسپانسی ECOMEGA2

اتاق رنگ ساخت ایتالیا با ظرفیت هوایی 25000 مترمکعب در ساعت
اتاق رنگ یوکی استارYS-30

اتاق رنگ ساخت چین با ظرفیت هوایی 20000 مترمکعب در ساعت
خشک کن مادون قرمز فیینگ

این دستگاه در مدل های یک، دو و سه پنل موجود می باشد.