اگزوز فن
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک اگزوز فن
اگزوزفن فیلکار ECOARG1-75/5

سیستم اگزوز فن ثابت دیواری تکی کامل ساخت شرکت FILCAR ایتالیا.
اگزوزفن فیلکارECOARG2-75/5

سیستم اگزوز فن ثابت دیواری زوجی کامل ساخت شرکت FILCAR ایتالیا.
اگزوز فن پرزان صنعت ثابت دیواری

سیستم اگزوز فن ثابت دیواری کامل دارای دو مدل تکی و زوجی ساخت شرکت پرزان صنعت.
اگزوزفن فیلکار AR-75/10PB-com

اگزوز فن هوزریل قرقره ای ثابت دستی مکانیکی مخصوص سواری و کامیونت ساخت FILCAR ایتا لیا
اگزوزفن فیلکارARZ-75/10

اگزوز فن هوزریل قرقره ای کشویی متحرک دستی مکانیکی مخصوص سواری و کامیونت ساخت FILCAR ایتا لیا
فیلکار بازویی مفصلی

سیستم بازویی مفصلی دارای دو مدل 3 و 4 متری ساخت FILCAR ایتالیا.
اگزوز فن فیلکار ریلی

سیستم اگزوز فن ریلی با دو مدل تک و دو کشویی متحرک روی ریل آلمینیومی ساخت FILCAR ایتالیا.
اگزوز فن فیلکار مخصوص تست لاین

سیستم اگزوز فن مخصوص تست لاین های سبک و سنگین ساخت FILCAR ایتالیا.
اگزوز فن فیلکار مخصوص مراکز آزمایشگاهی

سیستم اگزوز فن فیلکار مخصوص مراکز آزمایشگاهی فنی کارخانجات خودرو سازی و مراکز صنعتی ساخت FILCAR ایتالیا.