شارژ گاز کولر
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک شارژ گاز کولر
شارژ کولر برین بی multigas 8500 plus

دستگاه خودکار برای بازیافت و شارژ گاز R134a و R1234YF و روغن، .دارای مخزن 20 لیتری
شارژ گاز کولر ZELL AC 1000

شارژ و بازیافت گاز کولر ساخت شرکت زل چین با مخزن 14.5 لیتری
شارژ گاز کولر روبین ایر AC595PRO

شارژ و بازیافت گاز کولر ساخت شرکت روبین ایر ایتالیا با مخزن 12 لیتری
شارژ گاز کولر اکتیا ACM2300-EVO

دستگاه خودکار برای بازیافت و شارژ گاز R134a و روغن، دارای مخزن 12 لیتری.
شارژ گاز کولر پرزان AC 200

دارای قابلیت تخلیه و شارژ اتوماتیک
شارژ کولر اکتیا ACM2900-EVO

دستگاه خودکار برای بازیافت و شارژ گاز R134a و روغن، دارای مخزن 22 لیتری.