میزان فرمان
تجهیزات تعمیرگاهی /  تجهیزات تعمیرگاهی ماشین های سبک میزان فرمان
میزان فرمان پرزان R8001

میزان فرمان R8001 دارای سنسورهای CCD Camera
میزان فرمان پرزان PC814

میزان فرمان پرزان PC814 مجهز به 4 سنسور
میزان فرمان پرزان PC812

میزان فرمان پرزان PC812 مجهز به 2 سنسور
میزان فرمان پرزان250 -p

میزان فرمان پرزان P-250 مجهز به 2 پروژکتور
میزان فرمان 3D مدل V18

میزان فرمان 3D متحرک مدل V18 دارای 2 نمایشگر