بالانس چرخ MP 800 - فارسی

کاتالوگ بالانس چرخ پرزان صنعت مدل MP800

تصاویر نمونه کار محصولات راسم

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری