جك دوستونه AGM

جك دوستونه AGM

جک دو ستونه HESHBON-HL25A

جک دو ستونه HESHBON-HL25A

جک دو ستونه OMCN-199 S-3.2t

جک دو ستونه OMCN-199 S-3.2t

جك دوستونه AGM

جك دوستونه AGM

جك دوستونه AUTOLIFT

جك دوستونه AUTOLIFT

جك دوستونه petes

جك دوستونه petes

جک قیچی مخصوص میزان فرمان HL52G

جک قیچی مخصوص میزان فرمان HL52G

جك چهار ستون AGM

جك چهار ستون AGM

جک دو ستون پرزان FBH3002-3.0T

جک دو ستون پرزان FBH3002-3.0T

جک قیچی روکار پرزان مدل FOS3500-3.5T

جک قیچی روکار پرزان مدل FOS3500-3.5T

جک قیچی توکار پرزان مدل FUS3200-3.2T

جک قیچی توکار پرزان مدل FUS3200-3.2T

جک قیچی توکار مخصوص میزان فرمان HL3500/ZM

جک قیچی توکار مخصوص میزان فرمان HL3500/ZM

جك دو ستون GUANGLL-QJY-3.2-2C

جك دو ستون GUANGLL-QJY-3.2-2C

جک دو ستونه HESHBON-HL52H

جک دو ستونه HESHBON-HL52H

HL32X

HL32X

جک چهارستون HL42F-4T

جک چهارستون HL42F-4T

جك دوستون مدل OMCN-199/U-3.3T

جك دوستون مدل  OMCN-199/U-3.3T

جك چهار ستون 3.5T تیانت مدل 8042

جك چهار ستون 3.5T تیانت مدل 8042

تست فرسایش جلوبندی

SIDE SLIP TESTER  (LV)

تست کیلومتر سرعت

SPEEDOMETER TESTER LV

تست ترمز و کمک فنر

BRAKE+SUSPENSION TESTER 4T (LV)

نقشه چیدمان تجهیزات معاینه فنی

Technical data sheet 

positioning suggestion  testing lane for car

جک ART- 199W

جک ART- 199W

نقشه چیدمان تجهیزات معاینه فنی سنگین

Technical data sheet 

positioning suggestion  testing lane for trunk

جک قیچی مخصوص میزان فرمان HL51G-3.5T

جک قیچی مخصوص میزان فرمان HL51G-3.5T

جك چهار ستون HL300W

جك چهار ستون HL300W 

جك چهار ستون OCMN 399-3.5T

جك چهار ستون OCMN 399-3.5T  

جک قیچی ایتال گاراژ مدل STARTOS S36

جک قیچی ایتال گاراژ مدل STARTOS S36

جک دو ستون تیانت مدل 6834

جک دو ستون تیانت مدل 6834

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری