فرم نظر سنجی

نظر شما در مورد عملکرد پرزان صنعت چیست؟

*
تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری