گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه تا سال 96
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه تا سال 99

دانلود  گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه  

 

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG
(بالانسینگ خوابیده (افقی
(بالانسینگ ایستاده ( عمودی
کارواش خودروهای سواری